Toen de Zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de HEER:

‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. Maar Ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. Wat jou betreft:

je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’

Toen de Zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei Hij, ‘geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:

het gebied van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 7:17-24 Noach 3
0Shares