Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
0Shares