Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
0Shares