Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
0Shares