Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
0Shares