Toen zei God tegen Noach:

‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan:

vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.

Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en Hij zei bij Zichzelf:

Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal Ik alles wat leeft doden, zoals Ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
0Shares