Toen zei God tegen Noach:

‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan:

vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.

Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en Hij zei bij Zichzelf:

Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal Ik alles wat leeft doden, zoals Ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
0Shares