Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen:

‘Wees niet bang, Abram:

Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ Maar de HEER sprak opnieuw tot hem:

‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ Daarop leidde Hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem:

‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Ook zei de HEER tegen hem:

‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ ‘Haal een driejarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.’ Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
0Shares