Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Ik heb nog een verzoek aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanas en zijn huisgenoten als eersten in Achaje tot geloof gekomen zijn en dat ze zich in dienst van de heiligen hebben gesteld. Aanvaard hun gezag en dat van alle anderen die zich samen met hen zoveel moeite geven. Ik ben heel blij met de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïkus, want zij maken goed dat ik u moet missen. Ze hebben zowel u als mij nieuwe kracht gegeven. Houd zulke mensen in ere.

De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten. Alle broeders en zusters laten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus.

Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt! Maranata! De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik één ben in Christus Jezus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
0Shares