Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:

‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’ En er staat ook geschreven:

‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
0Shares