Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:

‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’ En er staat ook geschreven:

‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
0Shares