Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.

U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die.

Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.

Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod:

een vrouw mag niet scheiden van haar man (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen.

Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift:

wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster:

wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
0Shares