Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
0Shares