Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij?

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
0Shares