U zegt:

‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers:

‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’ Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.

Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
0Shares