U zegt:

‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers:

‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’ Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.

Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
0Shares