Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in Zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat:

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in Zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert:

wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven:

‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
0Shares