Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde:

hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Dit geldt ook voor u:

als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
0Shares