De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven:

‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in Zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat:

‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
0Shares