Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want Hij liet hen bezwijken in de woestijn.

Dit alles strekt ons tot voorbeeld:

wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat:

‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend. En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd:

Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
0Shares