Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb. Ik moet u echter nog het volgende zeggen.

Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken.

Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.) Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben. Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de man, en ook de man niets zonder de vrouw. Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God. Oordeelt u daarom zelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat lang haar een man te schande maakt, terwijl het een vrouw tot eer strekt? Het haar van de vrouw is haar gegeven om een hoofdbedekking te dragen.

Iemand die meent zo eigenzinnig te moeten zijn af te wijken van wat ik zeg, dient te bedenken dat wij noch de gemeenten van God een ander gebruik kennen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
0Shares