Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt:

‘Ik ben van Paulus,’ een ander:

‘Ik van Apollos,’ een derde:

‘Ik van Kefas,’ en een vierde:

‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
0Shares