Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen. Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer. Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig?

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
0Shares