Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen. Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer. Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig?

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
0Shares