Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit:

wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen:

wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan:

‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
0Shares