Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit:

wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen:

wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan:

‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
0Shares