U zegt:

‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt:

‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen:

het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt, en door Zijn macht zal Hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van Zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt:

‘Zij zullen één lichaam zijn.’ Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met Hem één geest. Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 15:20-34 De opstanding van de doden 2
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
0Shares