Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd:

Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want Hij moet Koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan Zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat:

‘Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan Hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.

Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen:

‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ Maar vergis u niet:

slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

1 Korintiërs 2:1-16 De ware wijsheid 2
1 Korintiërs 14:26-40 Profetie en klanktaal 3
1 Korintiërs 3:10-23 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 10:1-13 Israël als voorbeeld 1
1 Korintiërs 9:1-14 De vrijheid van de apostelen 1
1 Korintiërs 10:23-33-11:1 Het juiste gebruik van ...
1 Korintiërs 3:1-9 Het apostelschap en de gemeente...
1 Korintiërs 5:1-13 Misstanden in de gemeente 1
1 Korintiërs 12:18-31 Vele gaven, één Geest 2
1 Korintiërs 1:18-31 De ware wijsheid 1
1 Korintiërs 8:1-13 Heidens offervlees
1 Korintiërs 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
1 Korintiërs 15:50-58 De opstanding van de doden 4
1 Korintiërs 6:1-11 Misstanden in de gemeente 2
1 Korintiërs 7:17-28 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 14:13-25 Profetie en klanktaal 2
1 Korintiërs 4:1-13 Het apostelschap en de gemeent...
1 Korintiërs 4:14-21 Het apostelschap en de gemeen...
1 Korintiërs 15:1-19 De opstanding van de doden 1
1 Korintiërs 7:1-16 De gehuwde en de ongehuwde sta...
1 Korintiërs 1:1-9 De eerste brief aan de Korintië...
1 Korintiërs 10:14-22 Israël als voorbeeld 2
1 Korintiërs 7:29-40 De gehuwde en de ongehuwde st...
1 Korintiërs 16:13-24 Reisplannen en groeten 2
1 Korintiërs 12:1-17 Vele gaven, één Geest 1
1 Korintiërs 6:12-20 Misstanden in de gemeente 3
1 Korintiërs 16:1-12 Reisplannen en groeten 1
1 Korintiërs 15:35-49 De opstanding van de doden 3
1 Korintiërs 14:1-12 Profetie en klanktaal 1
1 Korintiërs 11:17-34 De viering van de maaltijd v...
1 Korintiërs 11:2-16 De hoofdbedekking van de vrou...
1 Korintiërs 9:15-27 De vrijheid van de apostelen ...
1 Korintiërs 13:1-13 De liefde
0Shares