Toen zegende God Noach en zijn zonen, Hij zei tegen hen:

‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de Aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef Ik je, zoals Ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En Ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis Ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als Zijn evenbeeld gemaakt. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele Aarde.’

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn:

vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op Aarde. Deze belofte doe Ik jullie:

nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de Aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:

Ik plaats Mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de Aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de Aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan Mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op Aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op Aarde gesloten heb.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
0Shares