Pas op dat je niet de basis verliest in het vertrouwen op de Vader, want dan doet de satan met jou wat hij wil. Het kwaad is net als slijm, als het eenmaal op je zit, druipt het door, totdat je er helemaal onder zit.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Geef je hart aan Jezus
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Wees persoonlijker met mensen
Breng mensen bij Jezus
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Het hoogste wat je als mens kan doen
Met liefde alles voor de Vader doen
God wil jou graag zien zoals je bent
Je leven is een test
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Alles wat God heeft gemaakt
Jezus Christus is het licht van de wereld
De Heilige Geest
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Bij God is de echte realiteit
Iedere seconde in je leven is genade van God.
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Praat met Jezus wanneer jij wil
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Niets leeft zonder Jezus
Betrek Jezus in alles wat je doet
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Bij God is de allerhoogste beschaving
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Gods wonderbaarlijke creaties
Hoe meer je weet en krijgt van God
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Vrees niet, geloof alleen.
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Gods macht is zo enorm groot
God zal jou uit alle ellende helpen
Schreeuw het uit van geluk
Gods liefde in de hemel
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Alles is een test
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Vertel mensen over Jezus Christus
Alleen Jezus kan jou redden
Verhoog God in alles wat je doet
Als God iets belooft
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Doe je uiterste best om God blij te maken
Praat eens oprecht met God
Iedere dag als je wakker wordt
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Er komt gerechtigheid
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Het koninkrijk van God
Gods natuurlijke aard is liefde
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Jezus Christus is de baas
God is onmogelijk te begrijpen
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Alle macht is van de Vader
In de hemel is de echte realiteit
Als je bij de hemel hoort
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Wanneer je in de hemel komt
God is de allergrootste kunstenaar
God is onuitsprekelijk groot
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
0Shares