Je leven als christen kun je ook wel vergelijken als wanneer je in een auto rijdt. Je moet schakelen om door te gaan. Zit je vast in de 1e versnelling? Zet hem dan in z’n 2e versnelling, maar blijf wel doorgaan op de juiste weg die je gaat. Stop even wanneer het nodig is, maar blijf altijd doorgaan en schakel wanneer het nodig is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Alleen Jezus kan jou redden
Jezus is het leven
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Satan wil Jezus altijd imiteren
Jezus is het grootste Wonder
Hoe meer je weet en krijgt van God
Dit leven is een grote droom
Satan zal buigen voor God
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Iedere seconde
De Vader wint uiteindelijk altijd
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Breng mensen bij Jezus
Alle macht is van de Vader
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Gods liefde in de hemel
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Wees kritisch op je gedachten
God weet alles over jou
Er komt gerechtigheid
Zonder God redt niemand het
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Gods macht is zo enorm groot
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Bij God is de echte realiteit
Hoe meer God je kan vertrouwen, hoe meer je voor H...
Wanneer je in de hemel komt
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Op God kun je altijd vertrouwen !
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
Gods onvoorwaardelijke liefde
God zal jou uit alle ellende helpen
In de hemel is de echte realiteit
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Praat eens oprecht met God
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Met liefde alles voor de Vader doen
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
God bepaalt alles
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
De Vader heeft alles in Zijn handen
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Betrek Jezus in alles wat je doet
God zal jou nooit verlaten
Gevangen in de tijd
het Woord is Jezus Christus
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Wees altijd waakzaam
De Kracht van de Vader
Alleen Jezus is goed genoeg
Gods macht is oneindig
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Jezus laat jou nooit in de steek
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Alles is een test
God is het midden van de cirkel
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Satan is ten dode opgeschreven
0Shares