Hoe meer je weet en krijgt van God, des te groter je verantwoordelijkheid, maar hoe meer je weet, des te nederiger je wordt. Gelukkig is Jezus naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven en dat wij Hem mogen aannemen als onze persoonlijke Redder en dat wij een beetje kunnen begrijpen wie de Almachtige is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Explosies van liefde
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Breng mensen bij Jezus
Gods liefde in de hemel
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Wees kritisch op je gedachten
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Gods natuurlijke aard is liefde
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Bij God is de echte realiteit
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Dit leven is een grote droom
Wees betrouwbaar tegenover God
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Het Lam krijgt alle eer
Wees persoonlijker met mensen
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Wanneer je Gods gezicht zal zien
God heeft alle macht
De Kracht van de Vader
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Als God iets belooft
Er is niemand zoals God
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Wat er echt in je hart zit
Jouw rijkdom in de hemel
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Iedere dag als je wakker wordt
Wij kunnen God niet begrijpen
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
God is onmogelijk te begrijpen
Wees helemaal eerlijk tegenover God
God is heel dichtbij jou
Er komt gerechtigheid
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
God wil niet dat wij slaafjes zijn
Alleen Jezus is perfect
Laat je niet verleiden door satan
Het koninkrijk van God
Betrek Jezus in alles wat je doet
Jezus laat jou nooit in de steek
Jezus heeft alle macht van God gekregen
In de hemel is de echte realiteit
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Satan zal buigen voor God
God is de allergrootste kunstenaar
Jezus is het leven
God zit niet vast in de bijbel
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Het kwaad is net als slijm
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Schreeuw het uit van geluk
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Wees altijd waakzaam
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
God is in complete rust
God komt al Zijn beloftes na
Gods macht is zo enorm groot
God wint altijd
Wat God allemaal gemaakt heeft
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Niets leeft zonder Jezus
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
De Vader wint uiteindelijk altijd
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
0Shares