Gods liefde zul je in de hemel ervaren zo duidelijk en gedetailleerd als een druppel water, en dat oceanen vol, op elk moment, iedere milliseconde, voor altijd!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Gevangen in de tijd
De Heilige Geest
Er zijn geen regels voor wat God wil
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
Alleen Jezus kan jou redden
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
De Vader heeft alles in Zijn handen
Praat eens oprecht met God
In de hemel is de echte realiteit
Wanneer je in de hemel komt
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Satan is ten dode opgeschreven
Het kwaad zal vernietigd worden
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Satan zal buigen voor God
Wees helemaal eerlijk tegenover God
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
het Woord is Jezus Christus
Zonder God redt niemand het
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
God is bij machte alle dingen te doen
De tweede terugkeer van Jezus Christus
Iedere seconde in je leven is genade van God.
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Geef je hart aan Jezus
Alles wat naar Jezus leidt is goed
God zal jou nooit verlaten
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Heb jij een engel ontmoet?
God kent jouw diepste verlangens
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Jezus is het grootste Wonder
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Niemand heeft macht behalve Jezus
Gods macht is zo enorm groot
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Wees betrouwbaar tegenover God
Gods onvoorwaardelijke liefde
Het hoogste wat je als mens kan doen
Heb je vijanden lief
Als je bij de hemel hoort
Jezus is het leven
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
God is de allergrootste opkoper
Satan wil Jezus altijd imiteren
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Het Lam krijgt alle eer
Wat God allemaal gemaakt heeft
Dit leven is een grote droom
Gods natuurlijke aard is liefde
Je leven is een test
Breng mensen bij Jezus
De wil van God doen
Alles is een test
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
God weet alles over jou
Verhoog God in alles wat je doet
Wees kritisch op je gedachten
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
0Shares