Op zoek gaan naar wereldse dingen is alsof je op zoek gaat naar een schatkist die leeg is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jezus is het leven
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
De Heilige Geest
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Het kwaad is net als slijm
Wees altijd waakzaam
Gods macht is oneindig
Betrek Jezus in alles wat je doet
Bij God is de echte realiteit
God is onuitsprekelijk groot
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Wees betrouwbaar tegenover God
Verhoog God in alles wat je doet
God is dicht bij jou
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Maak je geen zorgen
Wees in complete rust
Kleine zonden en grote zonden
Laat je niet verleiden door satan
God is bij machte alle dingen te doen
Gods liefde in de hemel
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Hoe meer je weet en krijgt van God
Satan zal buigen voor God
Wanneer je in de hemel komt
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Vertel mensen over Jezus Christus
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Gods natuurlijke aard is liefde
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
God wil jou graag zien zoals je bent
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Heb je vijanden lief
Schreeuw het uit van geluk
Als je later bij God in de hemel komt
De wil van God doen
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
God bepaalt alles
Explosies van liefde
God wint altijd
Er zijn geen regels voor wat God wil
God zit niet vast in de bijbel
In de hemel is de echte realiteit
Niemand heeft macht behalve Jezus
God komt al Zijn beloftes na
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Wij kunnen God niet begrijpen
Doe je uiterste best om God blij te maken
Je kan altijd met Jezus praten
Geef je hart aan Jezus
De Vader heeft alles in Zijn handen
De Vader wint uiteindelijk altijd
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Satan wil Jezus altijd imiteren
Alleen Jezus is perfect
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Vertrouw alleen op de Almachtige
Wees persoonlijker met mensen
God zal jou altijd beschermen
Wanneer je Gods gezicht zal zien
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Met liefde alles voor de Vader doen
God zal jou nooit verlaten
0Shares