Wanneer Jezus terugkomt hoeft Hij maar te spreken dat het kwaad vernietigd wordt en het zal ogenblikkelijk gebeuren. Zijn macht is oneindig. Dat het kwaad nog bestaat is omdat God heel erg geduldig is. Jezus pleit iedere dag bij God om een eind te maken aan onze zondige wereld en om satan te verslaan, maar God zegt Hem steeds dat het niet Zijn tijd is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Geef je hart aan Jezus
Je leven is een test
Alle eer is voor het Lam
Hebben wij in alles onze vrije wil?
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Niemand heeft macht behalve Jezus
Je kan altijd met Jezus praten
Bij God is de echte realiteit
Verhoog God in alles wat je doet
De Kracht van de Vader
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Zonder God redt niemand het
Wij kunnen God niet begrijpen
God zit niet vast in de bijbel
Blijf in Jezus Christus
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Vertrouw alleen op de Almachtige
Iedere seconde in je leven is genade van God.
Op God kun je altijd vertrouwen !
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Satan zal buigen voor God
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Iedere dag als je wakker wordt
Satan is ten dode opgeschreven
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Gods onvoorwaardelijke liefde
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Wanneer je in de hemel komt
Vrees niet, geloof alleen.
God is de allergrootste opkoper
Met liefde alles voor de Vader doen
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
God is dicht bij jou
Het Lam krijgt alle eer
Jezus is het leven
God is onuitsprekelijk groot
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Jezus heeft alle macht van God gekregen
De tweede terugkeer van Jezus Christus
God heeft alle macht
Wees in complete rust
Jezus laat jou nooit in de steek
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Bij God is de allerhoogste beschaving
Verhoog God in alles wat je doet
Niets leeft zonder Jezus
Vertel mensen over Jezus Christus
Heb je vijanden lief
Er zijn geen regels voor wat God wil
Er is niemand zoals God
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
God is bij machte alle dingen te doen
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Wees altijd waakzaam
Je leven als christen
God weet alles over jou
God is in complete rust
Praat met Jezus wanneer jij wil
Hoe meer je weet en krijgt van God
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Alleen Jezus is perfect
Wat er echt in je hart zit
Alles wat God heeft gemaakt
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Gods macht is zo enorm groot
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
0Shares