Je kent het wel dat je vroeger als kind aan het knikkeren was. God is zo groot, dat hij bij wijze van spreken in het universum met sterren aan het knikkeren is. Gods macht is zo enorm groot.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Praat eens oprecht met God
Wees persoonlijker met mensen
Je kan altijd met Jezus praten
Gods macht is oneindig
Gevangen in de tijd
God wint altijd
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Er is niemand zoals God
Heb je vijanden lief
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Er zijn geen regels voor wat God wil
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Wat God allemaal gemaakt heeft
Gods onvoorwaardelijke liefde
God wil niet dat wij slaafjes zijn
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Durf jezelf nederig op te stellen
De Vader heeft alles in Zijn handen
Alleen Jezus kan jou redden
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Maak je geen zorgen
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Zonder God redt niemand het
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Gods liefde in de hemel
Vertel mensen over Jezus Christus
Het kwaad is net als slijm
Alleen Jezus is perfect
Er komt gerechtigheid
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Wees altijd waakzaam
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
De wil van God doen
Wat er echt in je hart zit
De Kracht van de Vader
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Hebben wij in alles onze vrije wil?
In de hemel is de echte realiteit
Het hoogste wat je als mens kan doen
Als God iets belooft
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Niets leeft zonder Jezus
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Verhoog God in alles wat je doet
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Bij God is de echte realiteit
Het Lam krijgt alle eer
Jezus laat jou nooit in de steek
God is onuitsprekelijk groot
Wij kunnen God niet begrijpen
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Alle eer is voor het Lam
Je leven is een test
Doe je uiterste best om God blij te maken
Satan zal buigen voor God
Hoe meer God je kan vertrouwen, hoe meer je voor H...
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Als je bij de hemel hoort
0Shares