Zoals het universum met een explosie is gemaakt, zo kun je als je christen wordt positieve explosies van God verwachten in jouw leven op het moment dat je het niet verwacht. God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik, want Hij is de onuitsprekelijke, onvoorstelbare Almachtige.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Wees persoonlijker met mensen
Je leven is een test
Vertrouw alleen op de Almachtige
God wint altijd
Er zijn geen regels voor wat God wil
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Hoe ontzagwekkend God is
Het gebed is net als een waardevolle sleutel
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Alle eer is voor het Lam
Als je later bij God in de hemel komt
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Wat God allemaal gemaakt heeft
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
God is het midden van de cirkel
Maak je geen zorgen
Explosies van liefde
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Wees altijd waakzaam
Als je bij de hemel hoort
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Hoe meer je weet en krijgt van God
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Jezus is het grootste Wonder
God zal jou nooit verlaten
Er komt gerechtigheid
God zit niet vast in de bijbel
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Jezus Christus is het licht van de wereld
Zonder God redt niemand het
Wees helemaal eerlijk tegenover God
God kent jouw diepste verlangens
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Alleen Jezus is perfect
Verhoog God in alles wat je doet
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Dit leven is een grote droom
Alle macht is van de Vader
Alles is een test
Op God kun je altijd vertrouwen !
God is de allergrootste opkoper
God is bij machte alle dingen te doen
Wij kunnen God niet begrijpen
Iedere dag als je wakker wordt
Het kwaad is net als slijm
Je leven als christen
Heb jij een engel ontmoet?
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Praat met Jezus wanneer jij wil
Alles wat God heeft gemaakt
Blijf in Jezus Christus
Gods wonderbaarlijke creaties
Je kan altijd met Jezus praten
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
God heeft alle macht
Vrees niet, geloof alleen.
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Er is niemand zoals God
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
God komt al Zijn beloftes na
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Bij God is de echte realiteit
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
0Shares