Alles wat niet voor het koninkrijk van God is, is zonde. Er is er maar één die echt compleet van God houdt en dat is Jezus Christus, Hij doet altijd de wil van de Vader. Er is er maar één die jou kan redden, dat is Jezus Christus. God is de Allerhoogste voor eeuwig en Zijn naam is de allerhoogste naam voor eeuwig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Gods wonderbaarlijke creaties
Iedere dag als je wakker wordt
Bij God is de allerhoogste beschaving
Het koninkrijk van God
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Als God iets belooft
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Kleine zonden en grote zonden
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Schreeuw het uit van geluk
God heeft alle macht
God wint altijd
Gevangen in de tijd
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Praat eens oprecht met God
God is dicht bij jou
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
Gods natuurlijke aard is liefde
Jezus is het grootste Wonder
Wees in complete rust
Zonder God redt niemand het
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Wees betrouwbaar tegenover God
God weet alles over jou
Iedere seconde in je leven is genade van God.
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Alle macht is van de Vader
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Heb je vijanden lief
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
God is onmogelijk te begrijpen
Als je later bij God in de hemel komt
God bepaalt alles
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Er zijn geen regels voor wat God wil
God wil jou graag zien zoals je bent
Er komt gerechtigheid
Satan is ten dode opgeschreven
Alles wat naar Jezus leidt is goed
God zal jou uit alle ellende helpen
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
Wees helemaal eerlijk tegenover God
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
God is heel dichtbij jou
Het kwaad zal vernietigd worden
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Dit leven is een grote droom
De tweede terugkeer van Jezus Christus
Je kan altijd met Jezus praten
God is de allergrootste kunstenaar
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Verhoog God in alles wat je doet
Praat met Jezus wanneer jij wil
Satan wil Jezus altijd imiteren
Niemand heeft macht behalve Jezus
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Alle eer is voor het Lam
Op God kun je altijd vertrouwen !
Blijf in Jezus Christus
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Het hoogste wat je als mens kan doen
0Shares