God kent jouw diepste verlangens. Hij weet precies wat jij echt wil. God houdt zich bezig met jou op alle niveaus, van klein tot groot. Als God alle atomen bestuurt in het universum, dan kan Hij prima jouw leven besturen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

God zal jou nooit verlaten
Het koninkrijk van God
De Vader heeft alles in Zijn handen
Zonder God redt niemand het
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Gods wonderbaarlijke creaties
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Gods macht is oneindig
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Jezus laat jou nooit in de steek
Alleen Jezus kan jou redden
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Als God iets belooft
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Durf jezelf nederig op te stellen
God is bij machte alle dingen te doen
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
God is onuitsprekelijk groot
Als je bij de hemel hoort
Verhoog God in alles wat je doet
Wees in complete rust
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Het Lam krijgt alle eer
Wees altijd waakzaam
Gods onvoorwaardelijke liefde
Betrek Jezus in alles wat je doet
Het hoogste wat je als mens kan doen
Je kan altijd met Jezus praten
Wees kritisch op je gedachten
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Wij kunnen God niet begrijpen
Jouw rijkdom in de hemel
Het kwaad is net als slijm
De wil van God doen
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Satan zal buigen voor God
Gods natuurlijke aard is liefde
Alleen Jezus is perfect
Laat je niet verleiden door satan
God wint altijd
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
Hebben wij in alles onze vrije wil?
God komt al Zijn beloftes na
Er komt gerechtigheid
God wil jou graag zien zoals je bent
Hoe ontzagwekkend God is
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Wat God allemaal gemaakt heeft
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Dit leven is een grote droom
Wees betrouwbaar tegenover God
De Kracht van de Vader
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Alle eer is voor het Lam
God bepaalt alles
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
0Shares