Mensen vragen wel eens of datgene wat ze doen wel christelijk is, of Jezus het wel goed zou keuren. Alles wat naar Jezus leidt en goed is voor het koninkrijk van God, is juist goed! En als dat niet zo is, niet doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Kleine zonden en grote zonden
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Bij God is de echte realiteit
Gods wonderbaarlijke creaties
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Heb jij een engel ontmoet?
God is onmogelijk te begrijpen
Geef je hart aan Jezus
God kent jouw diepste verlangens
Wanneer je Gods gezicht zal zien
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Breng mensen bij Jezus
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Schreeuw het uit van geluk
De wil van God doen
Je leven is een test
Wat er echt in je hart zit
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
De Vader wint uiteindelijk altijd
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Jouw rijkdom in de hemel
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Alles is een test
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Alle eer is voor het Lam
Met liefde alles voor de Vader doen
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
God zit niet vast in de bijbel
Jezus is het grootste Wonder
Praat met Jezus wanneer jij wil
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Op God kun je altijd vertrouwen !
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Jezus heeft alle macht van God gekregen
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
De Heilige Geest
Gevangen in de tijd
Jezus Christus is de baas
God is de allergrootste opkoper
Gods liefde in de hemel
God weet alles over jou
God is de allergrootste kunstenaar
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Wees in complete rust
Wanneer je in de hemel komt
Wees kritisch op je gedachten
God is bij machte alle dingen te doen
God is heel dichtbij jou
Dit leven is een grote droom
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Alles wat God heeft gemaakt
Er is niemand zoals God
Verhoog God in alles wat je doet
Heb je vijanden lief
Wat God allemaal gemaakt heeft
God zal jou nooit verlaten
Zonder God redt niemand het
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
In de hemel is de echte realiteit
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
0Shares