Het eerste wat je aan Jezus zult merken wanneer Hij terugkomt is, dat Hij de baas is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

God komt al Zijn beloftes na
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Zonder God redt niemand het
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Je leven als christen
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Wij kunnen God niet begrijpen
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
het Woord is Jezus Christus
De Vader wint uiteindelijk altijd
Gevangen in de tijd
Alle eer is voor het Lam
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
De wil van God doen
Jezus is het leven
Het koninkrijk van God
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
De tweede terugkeer van Jezus Christus
Je leven is een test
Als God iets belooft
Alleen Jezus kan jou redden
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
God zal jou uit alle ellende helpen
Wees kritisch op je gedachten
Niets leeft zonder Jezus
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Alle macht is van de Vader
Iedere seconde
Bij God is de echte realiteit
Gods onvoorwaardelijke liefde
Geef je hart aan Jezus
Gods macht is oneindig
Jezus heeft alle macht van God gekregen
God heeft alle macht
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Heb jij een engel ontmoet?
Het hoogste wat je als mens kan doen
Doe je uiterste best om God blij te maken
Wanneer je in de hemel komt
Wat er echt in je hart zit
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
Jouw rijkdom in de hemel
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Wees betrouwbaar tegenover God
God is de allergrootste opkoper
Iedere dag als je wakker wordt
Jezus Christus is het licht van de wereld
God is dicht bij jou
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Praat eens oprecht met God
God is bij machte alle dingen te doen
0Shares