Toen Jezus hier op aarde was, had Hij makkelijk alles kunnen doen wat Hij wou. Hij hoefde niet eens aan God toestemming te vragen, want God had hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Het opvallende is dat Jezus juist voor alles Gods toestemming vraagt, daarmee laat Hij zien dat God de Schepper is en dat Jezus zich onderwerpt aan de wil van de Vader. En nu over ons: wij hebben de neiging om God nergens toestemming voor te vragen en anders dan Jezus is aan ons geen enkele macht gegeven. Dat is dus de omgedraaide wereld. Leer er dus van dat als je wilt zijn zoals Jezus, dat je dan alles met God overlegt en Hem om toestemming vraagt, want Jezus zegt ons dat wij in alles Hem moeten imiteren zoals Hij met God omgaat. Als je dat doet dan ziet Jezus dat je Zijn opdracht heel serieus neemt en zul je zegen over je leven ontvangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Heb jij een engel ontmoet?
Satan wil Jezus altijd imiteren
het Woord is Jezus Christus
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
God bepaalt alles
Het kwaad zal vernietigd worden
Iedere seconde
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Zonder God redt niemand het
Wanneer je in de hemel komt
Praat eens oprecht met God
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
God is de allergrootste opkoper
Satan is ten dode opgeschreven
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
God zal jou nooit verlaten
De Vader wint uiteindelijk altijd
God wil niet dat wij slaafjes zijn
Breng mensen bij Jezus
Praat met Jezus wanneer jij wil
God is heel dichtbij jou
Er komt gerechtigheid
God wil jou graag zien zoals je bent
Hoe ontzagwekkend God is
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Gods macht is oneindig
Jouw rijkdom in de hemel
Alleen Jezus kan jou redden
Wees kritisch op je gedachten
Vertel mensen over Jezus Christus
Er zijn geen regels voor wat God wil
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Niemand heeft macht behalve Jezus
Bij God is de echte realiteit
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Wees in complete rust
Verhoog God in alles wat je doet
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Er is niemand zoals God
Blijf in Jezus Christus
Het koninkrijk van God
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Alles wat naar Jezus leidt is goed
God komt al Zijn beloftes na
Jezus laat jou nooit in de steek
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
God is dicht bij jou
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Kleine zonden en grote zonden
Wees persoonlijker met mensen
Gods natuurlijke aard is liefde
God is bij machte alle dingen te doen
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Als God iets belooft
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Jezus is het leven
Je kan altijd met Jezus praten
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
0Shares