Iedere dag als je wakker wordt moet je denken “Wat kan ik vandaag doen om God blij te maken”.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
God wint altijd
Hoe ontzagwekkend God is
Wees betrouwbaar tegenover God
Het kwaad zal vernietigd worden
Verhoog God in alles wat je doet
God is dicht bij jou
Wanneer je in de hemel komt
Wij kunnen God niet begrijpen
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Satan zal buigen voor God
Satan wil Jezus altijd imiteren
Bij God is de allerhoogste beschaving
Jezus Christus is de baas
De Vader heeft alles in Zijn handen
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Kleine zonden en grote zonden
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
De Heilige Geest
Breng mensen bij Jezus
Heb je vijanden lief
Vertrouw alleen op de Almachtige
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
God is bij machte alle dingen te doen
De tweede terugkeer van Jezus Christus
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
God zal jou uit alle ellende helpen
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Jouw rijkdom in de hemel
Gods macht is zo enorm groot
Het kwaad is net als slijm
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Wees kritisch op je gedachten
Niemand heeft macht behalve Jezus
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Gods onvoorwaardelijke liefde
Gods macht is oneindig
Je leven is een test
Gods natuurlijke aard is liefde
Schreeuw het uit van geluk
Alles is een test
God zit niet vast in de bijbel
Als God iets belooft
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Blijf in Jezus Christus
De Kracht van de Vader
Vrees niet, geloof alleen.
Wat God allemaal gemaakt heeft
Jezus laat jou nooit in de steek
God wil niet dat wij slaafjes zijn
Het hoogste wat je als mens kan doen
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Wees in complete rust
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
De Vader wint uiteindelijk altijd
Er is niemand zoals God
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Alleen Jezus is perfect
God is onuitsprekelijk groot
God is de allergrootste opkoper
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Je kan altijd met Jezus praten
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
0Shares