Jezus Christus is jouw pleitbezorger bij de Vader. Hij is jouw super advocaat in de hemel. Jezus zegt: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
God is het midden van de cirkel
Satan wil Jezus altijd imiteren
Als God iets belooft
Jezus is het grootste Wonder
De Vader wint uiteindelijk altijd
Als je bij de hemel hoort
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Jouw rijkdom in de hemel
Doe je uiterste best om God blij te maken
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
Het kwaad zal vernietigd worden
Verhoog God in alles wat je doet
Satan zal buigen voor God
God is de allergrootste opkoper
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
De wil van God doen
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
God is heel dichtbij jou
God is onuitsprekelijk groot
Er zijn geen regels voor wat God wil
Schreeuw het uit van geluk
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Niets leeft zonder Jezus
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Iedere dag als je wakker wordt
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Heb je vijanden lief
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Je kan altijd met Jezus praten
Alles is een test
Bij God is de echte realiteit
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Niemand heeft macht behalve Jezus
Laat je niet verleiden door satan
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Alleen Jezus is goed genoeg
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Geef je hart aan Jezus
Jezus is het leven
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Gods macht is oneindig
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
God is bij machte alle dingen te doen
Praat eens oprecht met God
Jezus Christus is de baas
Wees altijd waakzaam
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
God weet alles over jou
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Het koninkrijk van God
Explosies van liefde
Op God kun je altijd vertrouwen !
God zal jou uit alle ellende helpen
Betrek Jezus in alles wat je doet
Blijf in Jezus Christus
Jezus Christus is het licht van de wereld
Hoe meer je weet en krijgt van God
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Gods liefde in de hemel
0Shares