Als wij zouden weten hoe ontzagwekkend God in de hemel is, zouden wij spijt krijgen van iedere seconde dat wij ooit getwijfeld hebben aan Hem. Maak je maar geen voorstelling van de Almachtige, want je gaat je helemaal kapot schrikken van Zijn macht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Gods wonderbaarlijke creaties
Durf jezelf nederig op te stellen
God weet alles over jou
Wees betrouwbaar tegenover God
Het gebed is net als een waardevolle sleutel
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Jezus is het leven
Jezus is het grootste Wonder
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Wees altijd waakzaam
God wil jou graag zien zoals je bent
Verhoog God in alles wat je doet
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Jezus Christus is het licht van de wereld
Satan is ten dode opgeschreven
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Je leven is een test
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Wanneer je in de hemel komt
Breng mensen bij Jezus
Gods natuurlijke aard is liefde
Er is niemand zoals God
In de hemel is de echte realiteit
Praat met Jezus wanneer jij wil
Praat eens oprecht met God
De Kracht van de Vader
Gods liefde in de hemel
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Het kwaad is net als slijm
God is het midden van de cirkel
Heb jij een engel ontmoet?
Gods macht is oneindig
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Hoe meer God je kan vertrouwen, hoe meer je voor H...
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Als je bij de hemel hoort
Schreeuw het uit van geluk
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
De wil van God doen
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
God zal jou uit alle ellende helpen
Hoe meer je weet en krijgt van God
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Het koninkrijk van God
Explosies van liefde
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
God is onuitsprekelijk groot
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Heb je vijanden lief
God is onmogelijk te begrijpen
Jouw rijkdom in de hemel
Wat God allemaal gemaakt heeft
Niets leeft zonder Jezus
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
God is bij machte alle dingen te doen
Wees kritisch op je gedachten
Zonder God redt niemand het
God heeft alle macht
Vertrouw alleen op de Almachtige
Blijf in Jezus Christus
Alleen Jezus is goed genoeg
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Het Lam krijgt alle eer
0Shares