Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem van Jezus, want dan zul je nooit ontsporen. Wanneer je niet naar de stem van Jezus luistert, dan zul je vroeg of laat ontsporen, net als een trein die van de rails af raakt en waarvan het einde fataal is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
God is onuitsprekelijk groot
God bepaalt alles
God wil niet dat wij slaafjes zijn
God heeft alle macht
Geef je hart aan Jezus
Wat God allemaal gemaakt heeft
God is bij machte alle dingen te doen
Wanneer je in de hemel komt
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Jezus is het leven
Hoe meer God je kan vertrouwen, hoe meer je voor H...
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
God wint altijd
Het kwaad zal vernietigd worden
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Explosies van liefde
Alles is een test
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Je leven is een test
God wil jou graag zien zoals je bent
Praat eens oprecht met God
Bij God is de echte realiteit
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
God zit niet vast in de bijbel
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Schreeuw het uit van geluk
Alleen Jezus is goed genoeg
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
God zal jou uit alle ellende helpen
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
In de hemel is de echte realiteit
Alleen Jezus is perfect
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
Iedere seconde
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Wees betrouwbaar tegenover God
De Heilige Geest
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Hoe ontzagwekkend God is
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
Vertel mensen over Jezus Christus
God is onmogelijk te begrijpen
Zonder God redt niemand het
Alles wat God heeft gemaakt
God is de allergrootste kunstenaar
Gods macht is oneindig
De wil van God doen
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Satan is ten dode opgeschreven
Doe je uiterste best om God blij te maken
Jezus Christus is de baas
Heb jij een engel ontmoet?
Op God kun je altijd vertrouwen !
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Er is niemand zoals God
Betrek Jezus in alles wat je doet
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Jezus Christus is het licht van de wereld
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
God is het midden van de cirkel
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
0Shares