Als je kijkt naar alle wonderen die God gemaakt heeft, het universum en alle dingen daarin, maar niets is zo’n groot wonder als toen Jezus hier op aarde aan het kruis stierf. Onvoorstelbaar groot en machtig en liefdevol. Het wonder was zo groot omdat Jezus alle macht had en dat Hij alles van Zijn macht moest inleveren. Waarom vindt God dat zo belangrijk dat Hij ziet dat je alles kan inleveren? Omdat als jij niets meer over hebt, dat je dan des te beter kan zien dat alle macht toekomt en behoort aan de Vader.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jezus laat jou nooit in de steek
Jouw rijkdom in de hemel
De wil van God doen
Niets leeft zonder Jezus
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Blijf in Jezus Christus
Alles is een test
God zit niet vast in de bijbel
God is de allergrootste opkoper
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Jezus Christus is het licht van de wereld
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Iedere seconde
God wil jou graag zien zoals je bent
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Betrek Jezus in alles wat je doet
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
God is onuitsprekelijk groot
Het koninkrijk van God
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
God komt al Zijn beloftes na
Je kan altijd met Jezus praten
Wees altijd waakzaam
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Je leven als christen
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Zonder God redt niemand het
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Schreeuw het uit van geluk
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
God is bij machte alle dingen te doen
God is het midden van de cirkel
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
God is dicht bij jou
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Gods macht is zo enorm groot
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
God is onmogelijk te begrijpen
Wat God allemaal gemaakt heeft
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Op God kun je altijd vertrouwen !
Hoe ontzagwekkend God is
Heb jij een engel ontmoet?
Hoe meer je weet en krijgt van God
Vrees niet, geloof alleen.
God is in complete rust
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Dit leven is een grote droom
Je krijgt een nieuw lichaam in de hemel
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
het Woord is Jezus Christus
In de hemel is de echte realiteit
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Alle macht is van de Vader
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
De Kracht van de Vader
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Iedere seconde in je leven is genade van God.
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
0Shares