Als je kijkt naar alle wonderen die God gemaakt heeft, het universum en alle dingen daarin, maar niets is zo’n groot wonder als toen Jezus hier op aarde aan het kruis stierf. Onvoorstelbaar groot en machtig en liefdevol. Het wonder was zo groot omdat Jezus alle macht had en dat Hij alles van Zijn macht moest inleveren. Waarom vindt God dat zo belangrijk dat Hij ziet dat je alles kan inleveren? Omdat als jij niets meer over hebt, dat je dan des te beter kan zien dat alle macht toekomt en behoort aan de Vader.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Op God kun je altijd vertrouwen !
Als je later bij God in de hemel komt
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Satan wil Jezus altijd imiteren
Wij kunnen God niet begrijpen
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Gods macht is oneindig
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Praat met Jezus wanneer jij wil
Het Lam krijgt alle eer
Geef je vertrouwen in Jezus nooit op
Alles is een test
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Alleen Jezus kan jou redden
Dit leven is een grote droom
Heb jij een engel ontmoet?
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Het kwaad is net als slijm
Er is niemand zoals God
Doe je uiterste best om God blij te maken
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Je leven als christen
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Gods liefde in de hemel
Alles wat God heeft gemaakt
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Explosies van liefde
Praat eens oprecht met God
De tweede terugkeer van Jezus Christus
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Blijf in Jezus Christus
Satan zal buigen voor God
Wees in complete rust
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
Met liefde alles voor de Vader doen
Er komt gerechtigheid
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
God kent jouw diepste verlangens
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Wat God allemaal gemaakt heeft
God bepaalt alles
God is het midden van de cirkel
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Breng mensen bij Jezus
Bij God is de allerhoogste beschaving
God is de allergrootste opkoper
Bij God is de echte realiteit
De Vader heeft alles in Zijn handen
Als je bij de hemel hoort
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Durf jezelf nederig op te stellen
God is in complete rust
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
De Vader wint uiteindelijk altijd
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Wees persoonlijker met mensen
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Alleen Jezus is goed genoeg
God komt al Zijn beloftes na
Wees kritisch op je gedachten
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
0Shares