God is dichter bij jou dan dat jij bij jezelf bent. Hij kent jouw diepste angsten en jouw grootste geluk. Als je soms bang bent voor jouw eigen gedachten, maak je dan maar geen zorgen, want God kan met gemak er voor zorgen waar jij wel of niet aan moet denken. God kan je dingen laten vergeten waar jij zelf niet aan gedacht hebt. God heeft alles tot in het allerkleinste onder controle. God heeft iedere cel in jouw lichaam gemaakt en bedacht, dan is Hij prima in staat om voor jou te zorgen. Niet angstig of bang zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Kleine zonden en grote zonden
God zal jou altijd beschermen
Praat eens oprecht met God
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Gods onvoorwaardelijke liefde
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
God is de allergrootste kunstenaar
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
Zonder God redt niemand het
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Satan wil Jezus altijd imiteren
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Je kan altijd met Jezus praten
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Het Lam krijgt alle eer
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Niemand heeft macht behalve Jezus
Iedere dag als je wakker wordt
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
De Kracht van de Vader
De tweede terugkeer van Jezus Christus
Verhoog God in alles wat je doet
Durf jezelf nederig op te stellen
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
God zal jou uit alle ellende helpen
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Wat er echt in je hart zit
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
God bepaalt alles
Het hoogste wat je als mens kan doen
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Bij God is de allerhoogste beschaving
Je leven is een test
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Betrek Jezus in alles wat je doet
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Bij God is de echte realiteit
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Heb je vijanden lief
Op God kun je altijd vertrouwen !
Gods macht is zo enorm groot
Jouw rijkdom in de hemel
In de hemel is de echte realiteit
Gevangen in de tijd
Alles wat God heeft gemaakt
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Wanneer je in de hemel komt
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Doe je uiterste best om God blij te maken
Je leven als christen
Jezus is het grootste Wonder
Wees persoonlijker met mensen
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
Jezus is het leven
Gods natuurlijke aard is liefde
Laat je niet verleiden door satan
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Wees betrouwbaar tegenover God
Als God iets belooft
God heeft alle macht
0Shares