Als christen moet je iedere gedachte die je hebt altijd afwegen en je afvragen of Jezus dat ook zou doen. Je kan zo makkelijk meegaan met gedachten of ideeën, dus wees altijd heel kritisch op iedere gedachte die je hebt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Breng mensen bij Jezus
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
God zal jou uit alle ellende helpen
Zonder God redt niemand het
Jezus is het leven
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
God is onmogelijk te begrijpen
Hoe meer je weet en krijgt van God
Gods macht is oneindig
Je leven is een test
Doe je uiterste best om God blij te maken
Het Lam krijgt alle eer
Wat er echt in je hart zit
Geef je hart aan Jezus
God is de allergrootste kunstenaar
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
God heeft alle macht
Jezus Christus is het licht van de wereld
Wees altijd waakzaam
Wanneer je in de hemel komt
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Alleen Jezus kan jou redden
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Wij kunnen God niet begrijpen
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Hoe ontzagwekkend God is
Heb jij een engel ontmoet?
Op God kun je altijd vertrouwen !
Vertel mensen over Jezus Christus
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Gevangen in de tijd
God weet alles over jou
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Alleen Jezus is perfect
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
Het kwaad is net als slijm
Bij God is de allerhoogste beschaving
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Dit leven is een grote droom
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
God is onuitsprekelijk groot
Jouw rijkdom in de hemel
Als je later bij God in de hemel komt
God zal jou altijd beschermen
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Jezus Christus is de baas
Durf jezelf nederig op te stellen
Betrek Jezus in alles wat je doet
Als je iets niet kan volbrengen, breng het bij de ...
Heb je vijanden lief
Wees in complete rust
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Vrees niet, geloof alleen.
Wees betrouwbaar tegenover God
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Er komt gerechtigheid
God kent jouw diepste verlangens
Niets leeft zonder Jezus
0Shares