Als je iets niet kan volbrengen, breng het dan bij de Vader en vraag de Vader om steeds meer te lijken op Jezus. Als je bidt en je vraagt iets aan God, zeg er dan ook bij: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Iedere seconde
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Wees persoonlijker met mensen
God is dicht bij jou
God is bij machte alle dingen te doen
Geef je hart aan Jezus
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Alles wat God heeft gemaakt
Satan is ten dode opgeschreven
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Alles wat naar Jezus leidt is goed
het Woord is Jezus Christus
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
God is de allergrootste opkoper
Iedere seconde in je leven is genade van God.
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
je krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam
God wil jou graag zien zoals je bent
God heeft alle macht
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Schreeuw het uit van geluk
Durf jezelf nederig op te stellen
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Niets leeft zonder Jezus
Satan zal buigen voor God
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Explosies van liefde
Bij God is de echte realiteit
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Jouw rijkdom in de hemel
Gods onvoorwaardelijke liefde
Wees helemaal eerlijk tegenover God
Het Lam krijgt alle eer
Hoe ontzagwekkend God is
Wees betrouwbaar tegenover God
God zal jou altijd beschermen
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
God is onmogelijk te begrijpen
Er komt gerechtigheid
God kent jouw diepste verlangens
Breng mensen bij Jezus
God is onuitsprekelijk groot
Wij kunnen God niet begrijpen
De Vader heeft alles in Zijn handen
Jezus Christus is het licht van de wereld
Alleen Jezus is perfect
Zonder God redt niemand het
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Jezus is het leven
God komt al Zijn beloftes na
God wint altijd
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
God zal jou uit alle ellende helpen
Wees kritisch op je gedachten
Als je later bij God in de hemel komt
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Vraag Jezus iedere dag wat je moet zeggen
Hoe meer God je kan vertrouwen, hoe meer je voor H...
Betrek Jezus in alles wat je doet
Alleen Jezus kan jou redden
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Bij God is de allerhoogste beschaving
Zolang je de dingen doet voor het koninkrijk van G...
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Jezus is het grootste Wonder
0Shares