Wil je nog graag met je hond of kat praten? In de hemel praat alles over Gods liefde met elkaar. Zelfs de bloemen en de vogels zingen liedjes over Gods eer. Zo groot is de Vader dat Hij in eeuwigheid aanbeden zal worden door Zijn hele schepping. Eer zij aan God! 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Schreeuw het uit van geluk
God is onmogelijk te begrijpen
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Iedere seconde in je leven is genade van God.
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Verhoog God in alles wat je doet
Alle eer is voor het Lam
God is heel dichtbij jou
Alleen Jezus is goed genoeg
Maak je geen zorgen
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Vrees niet, geloof alleen.
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
Hoe meer je weet en krijgt van God
Als God iets belooft
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Alleen Jezus kan jou redden
Niets leeft zonder Jezus
God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
Het gebed is net als een waardevolle sleutel
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Wees altijd waakzaam
Jezus onderwerpt zich altijd aan de wil van de Vad...
Er komt gerechtigheid
Iedere seconde
God is de allergrootste opkoper
Gods liefde in de hemel
Verhoog God in alles wat je doet
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Heb je vijanden lief
God is Liefde, maar God is ook een verterend vuur.
Jezus laat jou nooit in de steek
Wij bestaan omdat God aan ons denkt
In de hemel is de echte realiteit
Alleen Jezus is de enige en juiste weg naar de Vad...
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Het Lam krijgt alle eer
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Breng mensen bij Jezus
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Bij God is de allerhoogste beschaving
Op God kun je altijd vertrouwen !
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Zoek niet je eigen leven, maar zoek de Vader
Niemand heeft macht behalve Jezus
Gods macht is zo enorm groot
De Kracht van de Vader
Wij kunnen God niet begrijpen
Durf jezelf nederig op te stellen
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
De Heilige Geest
Satan is ten dode opgeschreven
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Heb jij een engel ontmoet?
God is onuitsprekelijk groot
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
God wint altijd
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
God wil jou graag zien zoals je bent
God zal jou nooit verlaten
Vertel mensen over Jezus Christus
De Vader heeft alles in Zijn handen
0Shares