We hebben niet meer informatie nodig over Jezus, maar juist meer relatie nodig met Jezus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jezus Christus is de baas
Gevangen in de tijd
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Vrees niet, geloof alleen.
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Gods macht is zo enorm groot
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Het hoogste wat je als mens kan doen
Wanneer je in de hemel komt
Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft
Met liefde alles voor de Vader doen
Jezus laat jou nooit in de steek
Wees persoonlijker met mensen
God is in complete rust
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
Als je bij de hemel hoort
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
Niets leeft zonder Jezus
Jezus is het grootste Wonder
Geef je hart aan Jezus
God is de allergrootste opkoper
Dit leven is een grote droom
Explosies van liefde
Satan wil Jezus altijd imiteren
In de hemel is de echte realiteit
Alle macht is van de Vader
De Vader heeft alles in Zijn handen
Niemand heeft macht behalve Jezus
Wat God allemaal gemaakt heeft
Wees kritisch op je gedachten
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
De wil van God doen
God is onmogelijk te begrijpen
God kent jouw diepste verlangens
Bij God is de allerhoogste beschaving
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
De Vader wint uiteindelijk altijd
God zal jou uit alle ellende helpen
Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren ver...
Het koninkrijk van God
God weet alles over jou
Kijk je naar Gods schepping, dan kijk je naar Zijn...
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Durf jezelf nederig op te stellen
Zonder God redt niemand het
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Alleen Jezus kan jou redden
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Satan zal buigen voor God
In de dingen van de wereld is de pijn van de werel...
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Alles wat naar Jezus leidt is goed
God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig
God heeft alle macht
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Heb je vijanden lief
God zal jou nooit verlaten
Onmogelijk om je de hemel voor te stellen
Praat eens oprecht met God
Schreeuw het uit van geluk
Je vertrouwen op God moet je opbouwen
Vertel mensen over Jezus Christus
Vertrouw alleen op de Almachtige
Wees betrouwbaar tegenover God
0Shares