In het korte leventje dat wij hebben, vertel de mensen over Jezus Christus, vertel de mensen over hoe zij een persoonlijke relatie met Hem kunnen krijgen! Vertel de mensen dat ze altijd met Jezus kunnen praten, in huis, op straat, ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds, met wat voor probleem dan ook, en stort je hart uit bij Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Wees betrouwbaar tegenover God
God heeft alles wat bestaat in gang gezet
Satan is ten dode opgeschreven
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Pas goed op je eigen gedachten en gedrag
Schreeuw het uit van geluk
God komt al Zijn beloftes na
Vrees niet, geloof alleen.
Kleine zonden en grote zonden
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Wees persoonlijker met mensen
De Vader wint uiteindelijk altijd
Jezus is de Overwinnaar van de wereld
Jezus aannemen als persoonlijke Redder
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
Laat je niet verleiden door satan
Alle macht is van de Vader
Verhoog God in alles wat je doet
Breng mensen bij Jezus
Je leven als christen
Gods macht is oneindig
Je leven is een test
God is onmogelijk te begrijpen
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Durf jezelf nederig op te stellen
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
Jezus heeft alle macht van God gekregen
Het gebed is net als een waardevolle sleutel
Als je later bij God in de hemel komt
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Als je bij de hemel hoort
Jezus is liefdevoller dan je denkt, maar ook stren...
Wat er echt in je hart zit
Wees in complete rust
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Wanneer je in de hemel komt
Gods wonderbaarlijke creaties
Jezus heeft alle rechten en macht gekregen
Wees kritisch op je gedachten
Met liefde alles voor de Vader doen
God weet alles over jou
God kan alles doen in een ondeelbaar ogenblik
Je relatie met Jezus is het belangrijkste
Heb je vijanden lief
Jezus is het leven
Jezus kan overal tegelijkertijd zijn
God zal jou nooit iets geven wat je niet aankan
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
God wil jou graag zien zoals je bent
In de hemel is de echte realiteit
De onbeschrijfelijke schoonheid van Gods schepping
God zit niet vast in de bijbel
Betrek Jezus in alles wat je doet
God is bij machte alle dingen te doen
Hoe meer je weet en krijgt van God
Heb jij een engel ontmoet?
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
God kent jouw diepste verlangens
Er is niets krachtiger dan Jezus Christus
God is heel dichtbij jou
Iedereen zal Jezus gehoorzamen
Geef God met alles wat je hebt alle eer en vertrou...
Het hoogste wat je als mens kan doen
Ga niet op zoek naar wereldse dingen
Het Lam krijgt alle eer
Maak je geen zorgen
De Kracht van de Vader
0Shares