Wil je leren hoe je Gods stem beter kunt leren verstaan? 1. De bijbel lezen. 2. Tot het uiterste aan de woorden van Jezus trouw zijn. 3. Verregaande liefde hebben voor Jezus en God, je lichaam, en je geest zo rein mogelijk houden, dat betekent: Niet liegen, God alle eer geven, bidden tot de Vader zoals Jezus je geleerd heeft, houden van je medemens. Dit is geen garantie, want de Vader bepaalt zelf met wie Hij spreekt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

God is de Schepper, want er is niemand zoals Hij
Er is niemand zoals God
Zorg ervoor dat jouw gedachten op de juiste freque...
Wanneer je in de hemel komt
Gods macht is oneindig
Je leven is een test
Je moet uit liefde tot de Vader je beslissingen ma...
Er komt gerechtigheid
Heb je vijanden lief
Satan wil Jezus altijd imiteren
Wees altijd waakzaam
Het kwaad zal vernietigd worden
God zal aanbeden worden door Zijn hele schepping
Wees iedere dag op je best in Jezus Christus
Kleine zonden en grote zonden
Jouw rijkdom in de hemel
Verhoog God in alles wat je doet
Wanneer je Gods gezicht zal zien
Bij God is de echte realiteit
Satan zal buigen voor God
Heb jij een engel ontmoet?
Leer op deze wereld om Jezus compleet te volgen
Zoals een kat naar de televisie kijkt, zo kijken w...
God is bij machte alle dingen te doen
Jezus Christus is jouw pleitbezorger
Gods liefde in de hemel
God is dicht bij jou
De keuzes die je maakt weet God ook al van tevoren
God is heel dichtbij jou
Jezus is het leven
God bepaalt alle realiteiten gelijktijdig
Satan is ten dode opgeschreven
Alle eer en macht en kracht is van Jezus
Wat God allemaal gemaakt heeft
Hoe ontzagwekkend God is
Alles wat naar Jezus leidt is goed
Vertrouw alleen op de Almachtige
Bid niet in angst, maar bid in blijdschap
Praat eens oprecht met God
Verhoog God in alles wat je doet
De Vader wint uiteindelijk altijd
Zijn liefde, rechtvaardigheid en trouw zijn oneind...
God kent jouw diepste verlangens
Betrek Jezus in alles wat je doet
Wij hebben Jezus nodig om te leven en te groeien
Blijf altijd luisteren en handelen naar de stem va...
Wees God dankbaar voor alles in jouw leven
De wil van God doen
Wees betrouwbaar tegenover God
Je kan altijd met Jezus praten
God is onuitsprekelijk groot
Wat er echt in je hart zit
het Woord is Jezus Christus
Geef je hart aan Jezus
Aanbid God niet in angst, maar aanbid God in liefd...
God is onmogelijk te begrijpen
Alle macht is van de Vader
De Kracht van de Vader
Alleen Jezus Christus is onze Geneesheer
Het is maar goed dat we niet weten hoe groot God w...
Vrees niet, geloof alleen.
Het is de Geest van God die jou naar zich toetrekt
Alleen Jezus kan jou redden
God zit niet vast in de bijbel
Wees in alle situaties liefdevol naar anderen toe
Uit liefde laat God steeds meer zien wie Hij is
God is in complete rust
Hebben wij in alles onze vrije wil?
Alleen God kan jou compleet gelukkig maken
God is het midden van de cirkel
0Shares