Toen Salomo het werk aan de tempel van de HEER en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen geheel volgens plan was uitgevoerd, verscheen de HEER hem in de nacht. Hij zei tegen hem:

‘Ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men Mij offers mag brengen. Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder Mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot Mij worden gericht. De tempel die je gebouwd hebt aanvaard Ik en heilig Ik om er voor altijd Mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan; Ik zal alles ter harte nemen. En wat jezelf betreft, als je Mij toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat Ik je opdraag en je altijd houdt aan Mijn bepalingen en rechtsregels, zal Ik ervoor zorgen dat jouw troon nooit wankelt, zoals Ik met je vader David overeengekomen ben toen Ik hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen over Israël zou heersen. Maar mochten jullie je van Mij afwenden en je niet houden aan de bepalingen en geboden die Ik jullie heb opgelegd, en in plaats daarvan andere goden gaan vereren, dan zal Ik de Israëlieten verdrijven van het grondgebied dat Ik hun gegeven heb en wil Ik niets meer weten van deze tempel, die Ik voor Mijn naam heb geheiligd. Deze tempel, ooit hoog verheven, zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot; ieder die er voorbijkomt zal huiveren. En wie zich afvraagt waarom de HEER zo tegen dit land en deze tempel is opgetreden, zal als antwoord krijgen:

“Omdat ze zich hebben afgewend van de HEER, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte heeft geleid, en zich aan andere goden hebben vastgeklampt. Ze zijn andere goden gaan vereren, en daarom heeft Hij hun al deze rampspoed bezorgd.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

2 Kronieken 31:18-21 Jechizkia regelt de bijdragen...
2 Kronieken 36:2-4 De regering van Joachaz
2 Kronieken 9:1-12 Bezoek van de koningin van Seba
2 Kronieken 35:1-11 Pesachviering 1
2 Kronieken 12:12-16 De regering van Rechabeam 4
2 Kronieken 36:11-21 De regering van Sedekia; de v...
2 Kronieken 5:2-10 De inwijding van de tempel 1
2 Kronieken 34:22-29 De regering van Josia 3
2 Kronieken 18:25-34 Josafat trekt met koning Acha...
2 Kronieken 32:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedrei...
2 Kronieken 35:20-27-36:1 De dood van Josia
2 Kronieken 33:1-11 De regering van Manasse 1
2 Kronieken 3:1-9 Bouw en inrichting van de tempel...
2 Kronieken 10:12-19 De scheuring van het rijk 2
2 Kronieken 26:3-15 De regering van Uzzia 1
2 Kronieken 8:12-18 Andere ondernemingen van Salom...
2 Kronieken 4:11-22-5:1 Bouw en inrichting van de ...
2 Kronieken 14:1-7 De regering van Asa 1
2 Kronieken 35:12-19 Pesachviering 2
2 Kronieken 34:12-21 De regering van Josia 2
2 Kronieken 30:1-9 Jechizkia herstelt de pesachvie...
2 Kronieken 19:4-11 Josafat regelt de rechtspraak
2 Kronieken 22:2-9 De regering van Achazja
2 Kronieken 3:10-17 Bouw en inrichting van de temp...
2 Kronieken 29:20-30 Jechizkia neemt de tempel wee...
2 Kronieken 21:16-20-22:1 De regering van Joram 2
2 Kronieken 36:22-23 Opdracht tot herbouw van de t...
2 Kronieken 31:2-10 Jechizkia regelt de bijdragen ...
2 Kronieken 11:5-17 De regering van Rechabeam 1
2 Kronieken 11:1-4 De scheuring van het rijk 3
2 Kronieken 28:1-11 De regering van Achaz 1
2 Kronieken 20:24-30 Overwinning op de Moabieten e...
2 Kronieken 30:21-27-31:1 Jechizkia herstelt de pe...
2 Kronieken 15:1-11 De regering van Asa 3
2 Kronieken 33:12-20 De regering van Manasse 2
2 Kronieken 9:22-28 Salomo's rijkdom 2
2 Kronieken 20:31-37-21:1-4 Het einde van Josafats...
2 Kronieken 1:18-2:1-9 Voorbereidingen voor de tem...
2 Kronieken 13:1-11 De regering van Abia 1
2 Kronieken 9:29-31 Salomo's dood
2 Kronieken 2:10-17 Voorbereidingen voor de tempel...
2 Kronieken 13:12-23 De regering van Abia 2
2 Kronieken 22:10-12-23:1-7 Opstand tegen Atalja 1
2 Kronieken 5:11-14 De inwijding van de tempel 2
2 Kronieken 36:9-10 De regering van Jojachin
2 Kronieken 32:20-23 Jeruzalem door Sanherib bedre...
2 Kronieken 31:11-17 Jechizkia regelt de bijdragen...
2 Kronieken 34:30-33 De regering van Josia 4
2 Kronieken 16:11-14-17:1 De regering van Asa 6
2 Kronieken 6:15-26 De inwijding van de tempel 4
2 Kronieken 29:31-36 Jechizkia neemt de tempel wee...
2 Kronieken 8:1-11 Andere ondernemingen van Salomo...
2 Kronieken 26:16-23 De regering van Uzzia 2
2 Kronieken 17:10-19 De regering van Josafat 2
2 Kronieken 7:1-10 De inwijding van de tempel 7
2 Kronieken 34:1-11 De regering van Josia 1
2 Kronieken 25:11-20 De regering van Amasja 2
2 Kronieken 32:24-33 Het verdere verloop van de re...
2 Kronieken 11:18-23 De regering van Rechabeam 2
2 Kronieken 33:21-25 De regering van Amon
2 Kronieken 18:1-11 Josafat trekt met koning Achab...
2 Kronieken 20:13-23 Overwinning op de Moabieten e...
2 Kronieken 12:1-11 De regering van Rechabeam 3
2 Kronieken 6:1-14 De inwijding van de tempel 3
2 Kronieken 27:1-9 De regering van Jotam
2 Kronieken 19:1-3 Josafat trekt met koning Achab ...
2 Kronieken 24:12-19 De regering van Joas 2
2 Kronieken 23:8-15 Opstand tegen Atalja 2
2 Kronieken 17:2-9 De regering van Josafat 1
2 Kronieken 23:16-21 Opstand tegen Atalja 3
0Shares