Wat volgt, priesters, is Mijn besluit. Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je Mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal Ik jullie met Mijn vloek treffen en vervloek Ik alles waarmee jullie gezegend zijn; Ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte. Ik zal jullie nageslacht treffen en jullie de mest van de offerdieren in het gezicht gooien. Jullie zullen uiteindelijk zelf op de mesthoop belanden! Weet dat Ik dit besloten heb op grond van Mijn verbond met Levi – zegt de HEER van de hemelse machten. Ik beloofde Levi leven en vrede, en die heb Ik hem gegeven; van Levi verwachtte Ik eerbied, en hij, vervuld van diep ontzag voor Mijn naam, eerde Mij. Alles wat hij onderwees bevatte waarheid, en er kwam niets verkeerds over zijn lippen. Hij was rechtschapen en hij leefde in vrede met Mij; velen hield hij af van het kwaad. Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de HEER van de hemelse machten. Maar jullie zijn afgeweken van de weg die Ik je wees, veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden. Jullie hebben Mijn verbond met Levi geschonden – zegt de HEER van de hemelse machten. Daarom zal Ik ervoor zorgen dat heel het volk jullie minacht en op je neerkijkt, want jullie volgen de weg niet die Ik je wijs en jullie hechten geen waarde aan Mijn wetten.

Loading

0Shares