Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, zo zal Hij Zijn volk wel gunstig gezind zijn! Dit alles gebeurt door jullie toedoen; zou Hij Zijn volk dan nu goedgezind zijn? Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op Mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt de HEER van de hemelse machten – en de offers die jullie brengen aanvaard Ik niet. Van waar de Zon opgaat tot waar ze ondergaat staat Mijn naam bij alle volken in aanzien, overal brengt men Mij reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volken in aanzien – zegt de HEER van de hemelse machten -,  maar jullie ontwijden hem door te beweren dat Mijn altaar verontreinigd mag worden, door te denken dat je er minderwaardig voedsel heen kunt brengen. Jullie halen je neus op voor de dienst aan Mijn altaar – zegt de HEER van de hemelse machten -, jullie zeggen:

‘Dit alles kost ons te veel moeite.’ Jullie brengen Mij gestolen dieren, en kreupele en zieke dieren – zegt de HEER -, dat is wat jullie Mij als offergave aanbieden, en Ik moet dat aanvaarden? Vervloekt de bedrieger, die de Heer een ongeschonden mannelijk dier uit zijn kudde belooft maar Hem een geschonden beest offert! Ik ben een groot Koning – zegt de HEER van de hemelse machten -, en alle volken zijn vervuld van ontzag voor Mijn naam!

Loading

0Shares